Impresszum

Üzemeltető

A BettyVision weboldalát (https://bettyvision.eu, a továbbiakban: weboldal)

Ócsai Bernadett e.v.
Székhely: 1213 Budapest Virágos u. 11.
Adószám: 695040401–43
Nyilvántartási szám: 53278267
Nyilvántartó hatóság: NAV
Email: bettyvision.interior@gmail.com

üzemelteti.

Tárhelyszolgáltató

Név: Websupport s.r.o.
Cím: Karadžičova 12. 821 08 Bratislava
Telefon: +36 22 787674
Email: support@websupport.hu

Jogi nyilatkozat

A referenciamunkáimról készült fotók szerzői joga a kizárólagos tulajdonomat képezi. Az engedély nélküli felhasználás tilos.

A bettyvision.eu honlapon található teljes tartalom, vagy annak részlete, legyen az bármely szöveg, szövegrészlet, szövegelem, grafika, grafikai elem (fotó, kép) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik. A megjelenő tartalmak szerzői vagyoni jogainak jogosultja – amennyiben azt másként a tartalomban nem jelöli – a  bettyvision.eu tulajdonosa, Ócsai Bernadett (továbbiakban: Jogtulajdonos).

A weboldal egészének vagy egyes részeinek (szöveg, fotók stb.) bármilyen módon történő felhasználását, reprodukálását, átdolgozását, terjesztését, többszörözését, tárolását, nyilvános fórumon történő előadását a Jogtulajdonos szigorúan megtiltja.

Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó az ebből származó vagyoni előnyt köteles Jogtulajdonos számára átengedni.

A fentiektől eltérni kizárólag a Jogtulajdonos és a felhasználó előzetes írásbeli megállapodása alapján lehet.

A jelen felhasználási feltételek be nem tartása a jogosulatlan felhasználók számára jogkövetkezményekkel jár.

A honlap használatából, a honlapon található ötletek, javaslatok alkalmazásából eredő károkért Jogtulajdonos felelősséget nem vállal, azokat bárki csak a saját felelősségére alkalmazhatja.

A Weboldalon található külső hivatkozások (a bettyvision.eu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a honlap üzemeltetőjének befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a honlap üzemeltetője törli, vagy módosítja.